Specialist in supermarktlocaties

Specialist in supermarktlocaties

Het afgelopen jaar is Bureau van der Weerd er goed in geslaagd een flinke stap te maken als expertisebureau op het gebied van supermarktlocaties en supermarktvastgoed. Voor diverse supermarktformules is vestigingsplaatsonderzoek verricht waarbij ons bedrijf steeds heeft laten zien in staat te zijn om zeer accurate omzetprognoses te kunnen geven met een goede onderbouwing. Bureau van der Weerd wordt steeds vaker ingeschakeld bij ruimtelijke procedures. Zo is in 2016┬ádankzij een door ons opgestelde zienswijze een supermarktontwikkeling ‘on hold’ gezet en zijn dankzij degelijke ruimtelijke onderbouwingen (inclusief distributieve analyses)┬ádiverse supermarktontwikkelingen juist van de grond gekomen. Voor 2017 staat er een flinke groei op stapel. Bureau van der Weerd wil zich komend jaar nog nadrukkelijker positioneren als specialist in supermarktlocaties. Niet alleen met vestigingsplaatsonderzoek, marktanalyses en distributie-planologisch onderzoek, maar ook als initiatiefnemer van het succesvolle kennisplatform Supermarkt en Ruimte.