Diensten

Vestigingsplaatsadvies

Een vestigingsplaatsadvies brengt de haalbaarheid voor een (nieuwe) winkellocatie in kaart. Een vestigingsplaatsadvies begint met een grondige marktanalyse van het marktgebied. De vraagkant en de aanbodkant van de markt worden in kaart gebracht en met elkaar geconfronteerd. 

Bureau van der Weerd is specialist in het maken van betrouwbare omzetramingen voor supermarkten. Niet alleen ontstaat inzicht in het toekomstig exploitatiebeeld van de beoogde vestigingslocatie, maar ook in het functioneren van de concurrentie. Juist dit element maakt dat een vestigingsplaatsadvies effectief kan worden ingezet bij het maken van de juiste vestigingskeuze.

Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)

Een DPO vormt een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing van een winkellocatie. In branches waar sprake is van forse concurrentie is de weerstand tegen nieuwe winkellocaties binnen dezelfde branche bijna per definitie groot. De daadwerkelijke totstandkoming van dit type winkellocatie valt of staat met een degelijke onderbouwing.

Bureau van der Weerd heeft ruime expertise met het opstellen van DPO’s voor winkellocaties, met name voor supermarkten. Bij het opstellen van een volledige ruimtelijke onderbouwing (bestemmingsplan of Wabo-procedure) wordt samengewerkt met specialisten op het gebied van omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht.