Formule Index: de juiste formule op de juiste locatie?

Past de supermarktformule bij de klantbehoefte in het marktgebied? Bureau van der Weerd kan deze vraag op basis van ‘harde’ data nu voor elk marktgebied beantwoorden. De index is gebaseerd op de ‘match’ tussen de doelgroepenverdeling (Whize) van huishoudens in een marktgebied én de onder- of oververtegenwoordiging van de doelgroepen in het klantprofiel van een formule. Scoort een formule in een marktgebied een index van > 100? Dan is sprake van ‘voldoende match’. Hoe hoger de index, des te sterker de ‘match’.

Lees het hele bericht