Perfect match: Lidl en Action

Perfect match: Lidl en Action

Aan de Windmolenweg in Dongen hebben Lidl en Action elkaar gevonden. Eind 2014 opende #Lidl hier een nieuwe supermarkt met een opvallend ontwerp. In 2017 opende ook #Action hier een nieuwe winkel van circa 1.000 m². Over de gemeentelijke besluitvorming omtrent de totstandkoming van deze winkellocatie kun je flink discussiëren. Dat beide winkels elkaar functioneel en commercieel versterken staat als een paal boven water. Veel klanten combineren supermarktbezoek aan Lidl met Action en vice versa. Het ruime gedeelde parkeerterrein stimuleert de synergie tussen beide winkels nog eens extra. Landelijk representatief onderzoek (1.500 ondervraagde consumenten) door Bureau van der Weerd bevestigt het beeld dat Lidl en Action prima samen gaan. Zo blijkt uit dit onderzoek bijvoorbeeld dat consumenten met Lidl als primaire of secundaire supermarkt vaker een bezoek te brengen aan Action dan consumenten die bij voorkeur andere supermarktformules bezoeken.

Bureau van der Weerd (specialist in supermarktlocaties) doet onderzoek naar Action omdat deze formule per saldo sterk complementair is aan supermarktaanbod en zich graag vestigt in de nabijheid van supermarktformules, bij voorkeur formules in het lagere segment opereren. De overlap in doelgroep is vaak groot en de huurprijs ligt op die plekken vaak op een voor Action aantrekkelijk niveau. Net als supermarkten en drogisterijketens, geldt ook voor Action dat deze winkels steeds vaker een belangrijke trekkersrol vervullen en in die zin in sterke mate bijdragen aan de levensvatbaarheid van een winkelgebied en dan in het bijzonder winkellocaties voor de aankoop van dagelijkse- en frequent benodigde niet-dagelijkse producten.

Enkele uitkomsten van het onderzoek:
• 95% van alle consumenten kent de formule Action;
• 90% van alle consumenten koopt wel eens wat bij Action;
• Gemiddelde besteedt men € 14,- per bezoek;
• Action trekt veel consumenten in de leeftijd 35-49 uit een gezinssituatie met kind(eren);
• Action trekt een brede doelgroep (weinig verschillen tussen inkomensniveau of opleiding).

Voor meer informatie: info@bureauvanderweerd.nl