Bang voor de Jumbo Foodmarkt?

Bang voor de Jumbo Foodmarkt?

Regelmatig merk ik dat nieuwe plannen voor een Jumbo Foodmarkt vaak tot de nodige paniekreacties leiden bij gemeenten en supermarkten. Het is ook niet niks als er een plan voor een nieuw supermarktconcept boven de markt hangt. Vaak gaat het om forse metrages van meer dan 3.000 m² en de vraag rijst dan al snel of de lokale markt dat wel aan kan, treden er dan geen onevenredig grote disruptieve effecten op? Moeten zittende aanbieders vrezen voor hun exploitatie? En in het gemeentehuis ligt men wakker van mogelijke effecten op leegstand en het lokale woon,- leef-, en ondernemersklimaat, laat staan van de politieke discussies die gaan ontstaan.

In het geval van de Jumbo Foodmarkt wordt de soep lang niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Ervaringen met dit concept op diverse locaties in Nederland (Veghel, Breda, Amsterdam-Noord en meer recent Utrecht, Leidsche Rijn) tonen aan dat de exploitaties van traditionele supermarkten in verzorgingsgebieden niet te koste gaan van de komst van een Jumbo Foodmarkt. Sterker nog, wat je vaak ziet is dat Jumbo maar ook andere formules voor de opening van een Foodmarkt juist investeren in hun traditionele supermarkten in de wijken. In Amsterdam-Noord is na de komst van een Foodmarkt met het winkelcentrum Mosveld met Deen en Albert Heijn geopend en beide supermarkten doen het prima. Hoe dat dan kan? Het concept Jumbo Foodmarkt verschilt erg van dat van de ‘gewone’ supermarkten. Waar deze supermarkten vaak primair een wijkfunctie vervullen, zie je dat de Jumbo Foodmarkt veel meer een regionale functie vervult en zich in assortiment veel meer onderscheidt met vers en beleving. Jumbo Foodmarkt behaalt doorgaans een kwart van de omzet van buiten het primaire marktgebied. Daar komt bij dat het omzeteffect van een Jumbo Foodmarkt zich over een groot gebied uitspreidt waardoor uiteindelijke sprake is van een relatief klein effect op individuele supermarktlocaties. Kortom, niet teveel vrezen voor de komst van een Jumbo Foodmarkt, maar wel goed onderzoeken wat de mogelijke effecten kunnen zijn en hoe daar het beste mee kan worden omgegaan. Aanval is tenslotte de beste verdediging!

Deze blog verscheen eerder in Vastgoedmarkt.

Door: Jeroen van der Weerd, directeur Bureau van der Weerd